För kreativa föräldrar, e-böcker från mitt dataprogram Vardag med Benji och polarna

Jag vänder mig till kreativa föräldrar .F r om den 11:e november öppnar klubben Piaalife på Facebook. Jag kommer ta upp fera saker där i forumet. Senare kanske du vill gå på webinar och lära dig andra saker. Maila mig  på  Kontakt info@piaalife.se. Det är en liten avgift 100 kronor.

Redan under 1990-talet gjorde jag ett dataprogram som handlar om vad man gör innan man åker till skolan. Jag gjorde allt, ritade,designade och anlitade programmering samt testade programmet.det tog fem år att göra och testa.Nu är tekniken för gammal så jag gör nu e-böcker av valda delar. Jag börjar med "Pojken är kissnödig" och " flickan är kissnödig" från programmet "Vardag med Benji och polarna". Jag har två olika nivåer i programmet med matchning som jag tagit bort och ersatt med texter istället i e-böckerna. Just nu är de demo, Det blir fler saker som händer i badrummet som kommer som e-böcker och andra saker som man behöver göra innan man lämnar hemmet för att gå i skolan. Pojken är Benjamin som liten och han har fått en flicka som liknar honom nu så även tjejerna får sin version. Se även referenser. Allt är copyrightskyddat. bilder, texter, idéer.teknik av mig Pia Lebsund. Välkommen att meila info@piaalife.se Blog referens Module1,2,3 Kontakt  Bli betalande medlem på Facebook Piaalife och följ oss i storytelling oc annat.

© All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund

Återkommer med ny tid och hett erbjudande du får 10 % om du anmäler dig i god tid före angivet erbjudane.rsstart. Just nu avvaktar jag.

Kontakt

Web seminariet startar med lämpligt antal personer. Varje måndag och torsdag blir du coachad av mig med punktinsatser som du behöver hjälp med. Börja med att läsa huvudboken Module 1,2,3 med gult omslag om min metod, sinnesstimulering, rörelse och social träning. Varje månad startar jag en ny modul. Nu har jag också skrivit exempel på sinnesstimulering som Sensory stimulation.Water, Seasons,Animals, Food och Social skills, Benjamins mat och recept. Dessutom finns sagoböcker som är en social förmåga dvs  den tredje byggstenen, där Benjamin berättar, ritar och jag skriver och illustrerar. Snövit och Askungen och Lejonkungen-version för personer med autism. Fler fler sagorfinns i Facebookgruppen Piaalife där jag berättar mer om storytelling ,kommunikation, nyttig mat och annat.
Vi börjar med den första modulen i sinnestimulering. Om du betalar i god tid får du 10 % rabatt dvs 7200 kr eller betala var tredje vecka 2700 kronor tre gånger till kursavgiften är betald på Paypal genom att meila dit och ange info@piaalife.se. Anmäl ditt intresse  så jag får din skypeadress  och mailadress och kan lägga till dig i gruppen. Välkommen. återkommer med kurstart  på Skype bara för den här gruppen och jag öppnar en hemlig Facebookgrupp som bara medlemmarna kan få hjälp av mig samt cocha sig själva och coacha varandra. Böcker finns b la på Kindle/Amazon men även opå andra internetbokhandlar. Kursen är på engelska  eller svenska och jag vänder mig till en internationell grupp intresserade.

Senare finns möjlighet att gå flera vidareutbildningar.

Allt är copyrightskyddat ,bilder,text, videon, bloggar, filmer,konst, idéer, dataprogram av Pia Lebsund samt text på hemsidor www.piaalife.se ,Blog  Module1,2,3 Module 1,2,3 Webinar böcker  benjileb.simplesite.com

www.adlibris.com/se/sok?filter=author:pia%20lebsund

Questions

Module1,2,3olderinfo

Wellness

Kontakt

Webbutik

 © All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund

Bakgrund till Module 1,2,3

Se vad innehållet till Module 1,2,3 är under fliken. Min första modul sensory stimulation handlar om i böcker som kommer på engelska och Water. Även Social berättelse om Det här är Pedro på svenska är om en pojke som bor på en ö utanför Mexico visar på en komplettering till vad jag arbetat med. Snart ute.Jag har skrivit Grundteknik för barn och ungdomar med autism 1995 efter jag gjort förstudie om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar inom skolbarnomsorgen 1995. Jag undersökte de familjer som var inskrivna i habiliteringen och som var intresserade att svara på enkät.Se mer på fliken Blogg

Dessutom initierade jag omfattande utbildningsinsatser om autism i olika kommuner som ledde till utökade verksamheter på alla områden. Jag hade också med olika föreläsare i Huddinge kommun.

Jag startade upp pilotprojekt Lindeparken år 2000 en estetisk verksamhet med inriktning autism efter tre års lobbande på skolan och skolförvaltningen. Benjamin blev första eleven och snart blev det en liten klass. Detta gjorde jag också i Uppsala i Ottelinskolan några år senare.
Under 1990-talet initierade jag integrerad konstverksamhet på Bergbygård ( Se mer under fliken Benjamins konst), genom att jag utvecklade konstläger till att omfatta några barn med funktionshinder. Kunskapen togs hem till Sätragårdskkolan av assistenter som arbetade med barnen på sommarveckan. Jag tog in handikappjudo i Sätragårdsskolan och Benjamin blev först med att ta Diplom i Judo av Solwei Malmkvist. Nu är det Ernö som agit vid Huddinge södra Jk .Han är också bagare och konstnär på Örnebergsbagaren. Benjamin har ställt ut sin konst där 2010. Samma sak där. Det blev båda klasserna som hade judo och sedan lobbade jag in sporten på handikappidrottsförbundet.Benjamin och jag har haft över 25 konstutställningar. Han var med i ungdomarnas vårutställning på Liljevalch år 2000 och gjort vissa valaffisher för de gröna m m..

Jag skrev brev till kronprinsessan Viktoria och bad henne finansiera fritidsaktiviteter för barn med kommunikationshandikapp då jag inte kunde finansiera detta. Kommunerna förstod inte att det var deras ksyldighet att erbjuda detta till barnen. Benjamin och jag gjorde reklam för Viktoriafonden vid Liljeholmsbadet i slutet på 90-talet. Sedan dess har flera barn med olika handikapp finaniserat fritidsaktiviteter genom Viktoriafonden.

Jag har också utvecklat ett dataprogram inom ADL som tog mig fem år att göra. Allt från design, rita, programmera och pedagogisk genomförande samt jämförande reultat av friska förskolebarn och barn med autism. Det var detta program som gjorde att jag blev antagen till individuellt forskningsprogram på lärarhögskolan 1997. Jag avslutade detta 2001 då jag inte blev finansierad för min forskning.

1997 fram till december 2006 jobbar jag med b l a handikappolöitik på riks,landstings och kommunal nivå för miljöparitet men även hälso och sjukvårdsfrågor, alternativa behandlingsformer, sociala frågor och patientfrågor.

Everything on this homepage in text,pictures,vidoes,bloggs,webinars and ideas are copyrighted by Pia LEbsund and are not allowded to copy. 2015

© All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund