Blogg

28. jun, 2018

5 minorities in left jews to the right romanies.Maybe a dance fusion next time.

9. jun, 2018

This Sunday I will give an advanced Regression in DNA for a client in The US.I just licensed as a reikimaster and a crystal reikimaster and that goes together with license in feng shui and reflexiology, ackupressure and much more I also licensed today in CBT in June 5.So I hope to help my client in DNa on her mothers side and karma and also with healing from reiki to take away blocks in those issues and as bonus some master  crytal reiki.r eferens

28. maj, 2018
Morsdag idag eller inte?Vill du ha en regressionsanalys av mig?
 
 
 Jag är utbildad att göra regressionsanalys enligt Michael Newtons synsätt. Du behöver komma till en lugnare fas för att göra regressionen.Det påminner om hypnos.

Kanske så är du inte mamma.Det beror på något som du kanske inte är medveten om.Vill du v
eta mer? .Eller så har du en taskig relation till din mamma eller dina barn.Det beror också på saker i tidigare liv. 

Jag kan hjälpa dig men du bör tro på tidigare liv och var öppen för det som händer i sessionen som jag gör via Skype.Normalt pris är för 2 timmar 1600 kr som omfattar arbete innan och efter som du inte ser men också tiden för sessionen. Morsdagspris 1200 kr om du bokar före 28 maj.Se gärna mina referenser från USA,Australien som jag gjortpå.www.piaalife.se Kontaktklicka referens.referens

Jag är utbildad av av KEW academy där läraren är utbildad av Michael Newton i olika regressionstekniker och hypnos.

Klienten som kommer till en regression får inte vara allvarligt sjuk eller ha svåra psykiska problem och bör först vara i kontakt med sin läkare som tillåter en hypnos. Exmpel där jag tackar nej till klient är manodepressivitet, schizofreni, borderline., psykos, allvarlig depression, neurologiska sjukdomar som gör det svårt att urskilja saker som autism, hjärtfel svåra invärtessjukdomar och kombinationer. Jag kan tacka nej då jag känner att det finns ingen bra energi mellan mig och klienten av andra skäl.

Vad händer under en session.Först frågar jag dig om ditt hälsotillstånd,civilstånd och hur du allmänt mår och varför du vill göra en regressionsanalsys om allt är okej så fortsätter vi med att boka en tid och du bestämmer vad du vill gå tillbaka med i ditt liv och kanske i tidigare liv för att lösa ett problem som du har i detta liv.

Igår var det morsdag. Kanske har du en dålig relation till din mor? eller så är du inte mor själv och det är triggers för dig. 

Jag kan då gå tillbaka i ditt tidigare liv i neutrala eller positiva stunder som barn där du beskriver vad som pågår.Sedan går jag illbaka med dig under hypnos hur det var under din mammas graviditet när du var i hennes mage och vad du kände och visste.

Hur det var runt din mamma och hennes känslor. Sedan kan vi gå tillbaka till ett liv som påminner om det liv du lever nu för att se om din mamma var där i det livet som en annan person och hur relationen var och om det finns en trigger som kan lösas 

.Jag följer dig i i tidigare liv i dina olika åldrar där du beskriver vad som pågår runt dig .Vi kommer till dödsögonblicket och går igenom det som händer och så brukar jag sluta med hur du går vidare efter döden därefter vaknar du lugnt och stilla och jag frågar vad du kommer ihåg.

Jag har då skrivit minnesantecknigar för att prata igenom upplevelsen och hjälpa dig se samband mellan ditt liv nu och tidigare liv och om det var en trigger med din mamma vad det beror på från tidigare liv men också från hennes graviditet med dig och tidgare barndom för dig.

Detta är bara ett kort exempel så du förstår mera. För att komma ned i hypnos så följar jag vissa steg som gör att du säkert är avlsappnad och deltager i denna regression. du kan också välja att vara observant i en trygg situation.
Självklart finns det mängder av saker att lösa.Jag tog bara upp ett exempel här så det är lättare att förstå.Du kan se på min blog och referens vad de tycker som gjort detta med mig.Jag har gjort detta på engelska då utbildningen är på engelska. www.piaalife.se 

15. maj, 2018

Hi I have still to recover because of sesonal allerhy and asthma.My neighbours are smokeing and barbecue so i am in the woods when I can and not much more. I licensed in reflexiology but will heal fisrst myself and Benjamin. I am thinking on making my course in Autism more simple becsue Tech issues with Udemy.Who is interested from educated parents in Autism to just make module 1 fist and therafter 2 and 3? Please mail me on info@piaalife.seKontaktreferens

2. maj, 2018

I licensed in nutrition today. I learned something simular 2004-05 in my wellnesstherapist education in Sweden.

Maybe together with hypnosis I can offer something for you that need to change diet.Probably also you need to move

.But I am now healing myself from asthma and sorting up what to use for myself and what to offer.

I want to offer regression therapy.LBL.futurlife and also DNa karma .As I was having wrong help from the Swedish doctors I was not helped and therfore couldn't make a course that was planned in advanced regression.

Still I can offer all the courses I made. I think that is for now meanwhile I am trying to build up my own couse in Autism and heal from this birch exponations right now.

The same thing with Grief and PTSD is something I have big experienced from as a single mother rising up a son with Autism and retardation with almost no support from family.

I wish I did have this knowledge before. But offer it as a healing is not what I can do now. REflexiology is also something i am learning in the first place to heal myself and my son.

I am also retired also before normal time so just limited offers is possible for me to give you.No stress is good for me to have so please be patient.

I also struggled as a visionar in studies,research and in politics to many areas that I was drained from energyvampires. As the Swedish healthcare and School is not working that will be big issues for coming elections. This never worked for me and my son I had to make it all.

Pia Lebsunds foto.