Blogg

31. aug, 2018
The first color

Bilden kan innehålla: blomma, växt och natur
 
Pia Lebsund Are you professional in learning out Autism and want my coaching and more skills?Either as a teacher or a parent? You need first to have education in Autism and at least a few years of practice.Soon I will have a very good deal for this course 10,99 USD instead for 100 *USD. I have 23 lessons with instruction videos and your job is to try this on your student/client or child/adult.Your are using your own skills and try to move further.My method Module 1,2,3 .!Sensory stimulations, 2 Movements and 3 Social Skills.you will make a commitment to train as much as possible to make the better for your student or child in Autism.
20. aug, 2018
I will make individual packages for soul retrieval. Is it karmic then maybe 2 -3 karma retreivals to clear it out and crital reiki healing,maybe flowertherapy healing and other kind of heling . Another one for Grief as I am also grief therapist. I can offer you past life regression coming back to when you conceived into your mothers womb and from that leading you in deeper healing. Maybe 2-3 times and from that different healing as flowers, crystals, reiki etc. another package from divorse-sepration going back in lineage of your mother and mothers before, fathers and children up to 3 times and also healing. As you can understand I can make unique soul retrieval packages for you individual.

If you know what to heal I can also offer you hypnosis 3-times and healing as a package on different issues. Anger, jealousy, phobia,different behaviours and much more. I can also offer group hypnosis on issues that are easier to solve as eating less chocolate or talking public for just one time. Price : 100 USD per session individual.Packages discount 300 USD and then healing is included for value of 50-100 usd.
 For groups I take per person 10 USD but you have to be more then 3 persons for a group.Then it is general hypnostherapy for stop eating chocolate for an example. Interested then please mail info@piaalife.seIf you worked a lot with finding your spirituality and fragments where taking away from you somehow.Then this is very good to do.Even if you where weakened somehow.....

Pia Lebsund Goes very well together with my offerings of hypnotherapy or past life regressions going back to your inner child and healing it or in past lives where you met people around you that are harming you know and heal it it the karmic wheel.If you still have problems more have to be done.Maybe yelousy sent to you three negative energy projecting on you, then you need to shied yourself more threw different methods. Crystal healing is one that I can help you with too a s crystal reiki master. See references on www.piaalife.se
 
 
Pia Lebsund Yealousy is a very bad condition/sickness when all parts are hurted. That needs to be taken away. We have a lot of the maxim of Jante where I live so I know.Instead of beeing yealous dig dipper in yourself and find what you can make to feel better with trying something positive nomatter what others think about you. This prices is just for a short while.
28. jun, 2018

5 minorities in left jews to the right romanies.Maybe a dance fusion next time.

9. jun, 2018

This Sunday I will give an advanced Regression in DNA for a client in The US.I just licensed as a reikimaster and a crystal reikimaster and that goes together with license in feng shui and reflexiology, ackupressure and much more I also licensed today in CBT in June 5.So I hope to help my client in DNa on her mothers side and karma and also with healing from reiki to take away blocks in those issues and as bonus some master  crytal reiki.r eferens

28. maj, 2018
Morsdag idag eller inte?Vill du ha en regressionsanalys av mig?
 
 
 Jag är utbildad att göra regressionsanalys enligt Michael Newtons synsätt. Du behöver komma till en lugnare fas för att göra regressionen.Det påminner om hypnos.

Kanske så är du inte mamma.Det beror på något som du kanske inte är medveten om.Vill du v
eta mer? .Eller så har du en taskig relation till din mamma eller dina barn.Det beror också på saker i tidigare liv. 

Jag kan hjälpa dig men du bör tro på tidigare liv och var öppen för det som händer i sessionen som jag gör via Skype.Normalt pris är för 2 timmar 1600 kr som omfattar arbete innan och efter som du inte ser men också tiden för sessionen. Morsdagspris 1200 kr om du bokar före 28 maj.Se gärna mina referenser från USA,Australien som jag gjortpå.www.piaalife.se Kontaktklicka referens.referens

Jag är utbildad av av KEW academy där läraren är utbildad av Michael Newton i olika regressionstekniker och hypnos.

Klienten som kommer till en regression får inte vara allvarligt sjuk eller ha svåra psykiska problem och bör först vara i kontakt med sin läkare som tillåter en hypnos. Exmpel där jag tackar nej till klient är manodepressivitet, schizofreni, borderline., psykos, allvarlig depression, neurologiska sjukdomar som gör det svårt att urskilja saker som autism, hjärtfel svåra invärtessjukdomar och kombinationer. Jag kan tacka nej då jag känner att det finns ingen bra energi mellan mig och klienten av andra skäl.

Vad händer under en session.Först frågar jag dig om ditt hälsotillstånd,civilstånd och hur du allmänt mår och varför du vill göra en regressionsanalsys om allt är okej så fortsätter vi med att boka en tid och du bestämmer vad du vill gå tillbaka med i ditt liv och kanske i tidigare liv för att lösa ett problem som du har i detta liv.

Igår var det morsdag. Kanske har du en dålig relation till din mor? eller så är du inte mor själv och det är triggers för dig. 

Jag kan då gå tillbaka i ditt tidigare liv i neutrala eller positiva stunder som barn där du beskriver vad som pågår.Sedan går jag illbaka med dig under hypnos hur det var under din mammas graviditet när du var i hennes mage och vad du kände och visste.

Hur det var runt din mamma och hennes känslor. Sedan kan vi gå tillbaka till ett liv som påminner om det liv du lever nu för att se om din mamma var där i det livet som en annan person och hur relationen var och om det finns en trigger som kan lösas 

.Jag följer dig i i tidigare liv i dina olika åldrar där du beskriver vad som pågår runt dig .Vi kommer till dödsögonblicket och går igenom det som händer och så brukar jag sluta med hur du går vidare efter döden därefter vaknar du lugnt och stilla och jag frågar vad du kommer ihåg.

Jag har då skrivit minnesantecknigar för att prata igenom upplevelsen och hjälpa dig se samband mellan ditt liv nu och tidigare liv och om det var en trigger med din mamma vad det beror på från tidigare liv men också från hennes graviditet med dig och tidgare barndom för dig.

Detta är bara ett kort exempel så du förstår mera. För att komma ned i hypnos så följar jag vissa steg som gör att du säkert är avlsappnad och deltager i denna regression. du kan också välja att vara observant i en trygg situation.
Självklart finns det mängder av saker att lösa.Jag tog bara upp ett exempel här så det är lättare att förstå.Du kan se på min blog och referens vad de tycker som gjort detta med mig.Jag har gjort detta på engelska då utbildningen är på engelska. www.piaalife.se