Blogg

22. aug, 2017

Bakgrund:

 

När jag tog min licens som fairylogist för Doreen Virtue så är det olika positiva väsen som hon beskriver .De lever på olika platser i naturen och i världen som hastigast beskrev hon Näcken. Jag tänkte då jämföra med det som finns beskrivet i Sverige och se om det finns likheter men också skillnader.

Det som slår mig är alla folksägner från olika delar av landet.

Det varierar från söder till norr ,men det som är gemensamt är att beskriva vad som händer om man går utanför ett känt område. Det jag också har förstått så levde folk väldigt kontrollerat under bondesamhället. Det var restriktioner för hur bonden fick röra sig på marken. Han fick enbart vara på sina egna ägor och syssla med jordbruk och sköta om sina djur. Bondmoran fick mjölka korna och ägna sig åt barn och hushållet och kanske något ibland med skörden.

Pigor och drängar var hjälpredor  men var också hårt kontrollerade efter könsmönster och status vad de skulle göra. De som ägde skogsmark var friare att vara på sina ägor och godsägare och adel.

 

Det finns väldigt lite beskrivet om deras naturupplevelser. I konsten och litteraturen finns det beskriven. En av de kanske mest kända tavlan är just Näcken av Ernst Josephson.

Så har de personerna som berättat dessa skrönor verkligen sett eller hört detta?. Enligt folktron så har myter bildats. Har det varit en uppfostran och eller  skrämsel propaganda för att hålla outbildade människor i schack? Förmodligen. Man ska inte glömma att det fanns bara några års folkskola i slutet på 1800-talet och att det var vissa som skulle lära ut barnen saker utantill. Det var blandade åldrar i skolan. Läraren hade inte tid att undervisa alla. Undervisningen var också anpassad till att lära barnen sådant som var nyttigt för dem att veta . Samhället hade inga förhoppningar att de som var bönder skulle kunna göra något annat. Det var stora kategoriseringar i olika stånd. Kyrkan hjälpte dessutom till att hålla ordning på folk med att föra bok på de som var gifta och gifta och tuktade folket med olika skrämsel. Kvinnor skulle vara gifta och föda barn och sköta hushållssysslor. De som var ogifta betraktades som konstiga och blev utfrysta. Friska barn räknades och de med funktionshinder blev satta i skogen  för att svälta ihjäl som små barn. Ogifta kvinnor födde barn i lönndom och dräpte dem. Pigor blev ofta sexuellt utnyttjade av bonden som såg det som en rättighet.
Innan kristendomen fanns en hedendom som bottnade mer i en

Asadyrkan och en närheten till naturen. Det är svårt att se skillnaden mellan asadyrkan och det som blev myter. Som jag förstår så fortsatte ändå folk i lönndom att tro på det övernaturliga trots kristendomens intåg. Prästerna gav skuld för att de övernaturliga var negativa och t om farliga krafter så det blev mer fyr i elden av dessa motsättningar . Häx bränning var vanligt med de som var kunniga med örter.

17. aug, 2017

Det finns ingen video

17. aug, 2017

I wrote Sensory stimulation 2015 about going to a garden with your kid in Autism.Now I am combinating this with flower therapy.KontaktMail to me info@piaalife.se if you want to enjoy it.Check the video also on Facebook Pia Lebsund or

@BooksPiaLEbsund Böckerwww.piaalife.se.If you buy Sensory stimulationSensory stimulation an e-book on Kindle/Adlibris,Bokon or another internet bookstore and show me the receipt you will have a miniwebinar from me on this topic.This offer is before August 20. Mail to info@piaalife.se Kontaktand copy in your receipt on this book Sensory Stimulation and you will enjoy me for a shorter webinar together with outhers. See cover is the pink lotus.My metod is module 1,2,3Module1,2,3 and Sensory stimulation is the fisrt step.

23. jul, 2017

Playtime which vase of flowers are you drawn to? You know the names.Pick one flower and you will have a reading from that one.
If you don´t know the names it is okay. Then you can have a flowertherapist reading for one flower if you book me before July 30. Price is 20 Usd or 200 kronor.But if you know the names of the flowers from the vase you are drawn to you will have on reading for free.You need to know them by heart.Mail to info@piaalife.seKontakt

Sensory stimulation

 
Pia Lebsunds foto.

 

Fullmoonreading and playtime which vase of flowers are you drawn to?You know the names.Pick one flower and you will have a reading from that one.Mail to info@piaalife.se

19. jul, 2017

The 5  Folk minority dancefestival at Stockholm and dancing to Anne Kalmering .Pias dansar o målar. Du bokar på Kontakt och talar om när du vill ha readingen. Pris ser du på www.facebook.com/Piadansar efter videon. Boka före sista juli då jag tar en veckas paus från Sociala media.