Module 1,2,3

Kontakt

Module 1,2,3
Nature as sensory stimulation
Indoors as sensory stimulation
How to walk
How to start
Different scales
Moving in the body in different ages
How to move
How kids moves in the age of three to four year's
How kids moves in age of five to six year's
How kids moves from six to seven year's
How kids moves from -12 year's
Rotary movements
Balancing to move in rhythms
Social skills
How does the man himself
Shop in a store
Shop for clothes
Communications
How to eat at a restaurant
How to borrow books from the library and cultural events
To wait
To initiate
 © All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund

www.adlibris.com/se/sok?filter=author:pia%20lebsund

Questions

Module1,2,3olderinfo Module1,2,3

Wellness  Sensory stimulation  Food   Social skills   referens

Kontakt

Webbutik

Det finns ingen video

Det finns ingen video

Module 1,2,3,

    My book in specialpedagogic in autism released now from me. a method from 1995.  In about a week out on internet bookstores. Time to register for learning how to handle your kid or student with my tools.Senses,movements and social training in Module1,2,3.  Soon a course starts on Piaalife academy price 200 USD but discounted. Only for passionated parents,teachers and workeds in Autism that already worked for at least a few yeaaars and have education in Autism.This coursKontaktWebbutike is for you that want to change things that you are not happy with and needs alot of time to solve it.you will have tasks from me.referensModule1,2,3Blog


©  1987-2018 All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund

Kontakt

 

Bakgrund till Module 1,2,3

Se vad innehållet till Module 1,2,3 är under fliken. Min första modul sensory stimulation handlar om i böcker som kommer på engelska och Water. Även Social berättelse om Det här är Pedro på svenska är om en pojke som bor på en ö utanför Mexico visar på en komplettering till vad jag arbetat med. Snart ute.Jag har skrivit Grundteknik för barn och ungdomar med autism 1995 efter jag gjort förstudie om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar inom skolbarnomsorgen 1995. Jag undersökte de familjer som var inskrivna i habiliteringen och som var intresserade att svara på enkät.Se mer på fliken Blogg 

Dessutom initierade jag omfattande utbildningsinsatser om autism i olika kommuner som ledde till utökade verksamheter på alla områden. Jag hade också med olika föreläsare i Huddinge kommun.

Jag startade upp pilotprojekt Lindeparken år 2000 en estetisk verksamhet med inriktning autism efter tre års lobbande på skolan och skolförvaltningen. Benjamin blev första eleven och snart blev det en liten klass. Detta gjorde jag också i Uppsala i Ottelinskolan några år senare.
Under 1990-talet initierade jag integrerad konstverksamhet på Bergbygård ( Se mer under fliken Benjamins konst), genom att jag utvecklade konstläger till att omfatta några barn med funktionshinder. Kunskapen togs hem till Sätragårdskkolan av assistenter som arbetade med barnen på sommarveckan. Jag tog in handikappjudo i Sätragårdsskolan och Benjamin blev först med att ta Diplom i Judo av Solwei Malmkvist. Nu är det Ernö som agit vid Huddinge södra Jk .Han är också bagare och konstnär på Örnebergsbagaren. Benjamin har ställt ut sin konst där 2010. Samma sak där. Det blev båda klasserna som hade judo och sedan lobbade jag in sporten på handikappidrottsförbundet.Benjamin och jag har haft över 25 konstutställningar. Han var med i ungdomarnas vårutställning på Liljevalch år 2000 och gjort vissa valaffisher för de gröna m m..

Jag skrev brev till kronprinsessan Viktoria och bad henne finansiera fritidsaktiviteter för barn med kommunikationshandikapp då jag inte kunde finansiera detta. Kommunerna förstod inte att det var deras ksyldighet att erbjuda detta till barnen. Benjamin och jag gjorde reklam för Viktoriafonden vid Liljeholmsbadet i slutet på 90-talet. Sedan dess har flera barn med olika handikapp finaniserat fritidsaktiviteter genom Viktoriafonden.

Jag har också utvecklat ett dataprogram inom ADL som tog mig fem år att göra. Allt från design, rita, programmera och pedagogisk genomförande samt jämförande reultat av friska förskolebarn och barn med autism. Det var detta program som gjorde att jag blev antagen till individuellt forskningsprogram på lärarhögskolan 1997. Jag avslutade detta 2001 då jag inte blev finansierad för min forskning.

1997 fram till december 2006 jobbar jag med b l a handikappolöitik på riks,landstings och kommunal nivå för miljöparitet men även hälso och sjukvårdsfrågor, alternativa behandlingsformer, sociala frågor och patientfrågor.


©  1987-2018l rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund

 
 

Kommentarer

 

More information about Module 1,2,3 welcome. I have problems with place from simplesite.com Please be patient. I am contacting my webbserver.

Det finns ingen video

More information about Module 1,2,3 welcome. I have problems with place from simplesite.com Please be patient. I am contacting my webbserver.

Det finns ingen video

Det finns ingen video

Augusti 2, 2015

Det finns ingen video

E-book Module 1,2,3 soon out. A book about my special pedagogic methods from 1995 renewed from Grundteknik för barn och ungdomar med autism. Basics for kids and youngsters with Autism. Here is pictures from Benjamin in integrated activities that i started for children with autism in Bergbygård in the 90th. Also pictures from the sea,balancing the rocks.Later booklets from freetime activities and pilot procjects that I started in 1995 in Stockholm .Also projects from Huddinge.Täby and Vallentuna 1996-1998 when you are scrolling down on this homepage.

28. Jul, 2015

E-book Module 1,2,3 soon out within one week on internet bookstores.

Module 1,2,3,

My book in specialpedagogic in autism released now from me. A method from 1995. In about a week out on internet bookstores. Time to register for learning how to handle your kid or student with my tools. senses,movements and social training. Now a unique chanse to let go chaos and frustration and follow structure to help your kid. Read my book as soon as you can to have an idea about the tools and learn more with a special group of parents supporting each other. Avery parent is working with her kids situation and helping other parents in this situation. I will coach on mondays and thursdays in this spsecialgroup that is just open for the members. Once a month I will give you guidance in each module. The first is senses,then movments and the last is social training. in three monts you will have a better picture of the tools. Digg deeper in the next vourse inte the module that is mosst important for your kid. I can also coach you individual.I prefere that your kid already has a diagnose so I can help you faster in a better lifestyle in school, freetime and other activities.
Pay attention to this offer for just 8000 kronor this pacage is before August 25. Paid to me on Paypal threw Visa. We will start in the beginning of Septembre depending a bit on the administration. I start with 10 persons. Please meil me at pialeb@comhem.se as soon as possible.

Early bird will have 10 % discount. Before August 15.That is 7200kronor instead of 8000 kronor. I will make it possible for you to make three payments with 21 days between them if you can´t pay the whole cost at one time. Tehn it will be 2700 kr each payment for three times. I hope the book is out ion internationel bookstore before that time so you can read it as soon as possible.

26. Jul, 2015

benjileb.simplesite.com

judo and autism

Met judotrainer Ernö, IKS södra at his bakery where Benjamin had art exhibition 2010.also judo with teacher.LA handicap olympics now
Pia Lebsund (@pialeb) posted a photo on Twitter
Benjamin also had art exhibition at Örnsbergbagaren easter 2010. Benjamins first teacher was Solwei Malmkvist. He has diplomas from her 1998. I lobbyed for having autism and judo as the first accepted sports as a coach for freetime activities in the 90th.

Det finns ingen video

PAINT. Pay attention, Aquire focus. Interact and contact me for helping you in autism with module1,2,3. Now. Transformation starts.

Module1,2,3