För kreativa föräldrar,lärare och annan personal inom Autism ,e-böcker från mitt dataprogram Vardag med Benji och polarna

Jag vänder mig till passsionerade föräldrar, lärare, personal inom Autism.Jag kommer snart med en kurs på Piaalife Academy där jag tar upp grundrena med min metod Module 1,2,3.Observera att du bör ta grundkurser någon annan stans i Autism och ha jobbat några år med målgruppen innan du gör min kurs. Jag vill att du ägnar tid och praktiserar det du lär dig och du kommer att få uppfgifter at lämna in till mig.Jg har läst specialpedagogik på lärarprogrammet och haft inriktning foskning och tagit flera kurser därefter bland annat i dans fösom påbyggnad då jag dansat i övre 50 år och har rörelser i steg två i min metod.Jag har också studerat både i England och Usa flrea kurser inom den komplementära synsättet och är medlem den internationella CTAA också reike International REiki och andra internationella grupper sed andlig inriktning.Det kan du se under fliken referenser.

Redan under 1990-talet gjorde jag ett dataprogram som handlar om vad man gör innan man åker till skolan. Jag gjorde allt, ritade,designade och anlitade programmering samt testade programmet.det tog fem år att göra och testa.Nu är tekniken för gammal så jag gör nu e-böcker av valda delar. Jag börjar med "Pojken är kissnödig" och " flickan är kissnödig" från programmet "Vardag med Benji och polarna". Jag har två olika nivåer i programmet med matchning som jag tagit bort och ersatt med texter istället i e-böckerna. Just nu är de demo, Det blir fler saker som händer i badrummet som kommer som e-böcker och andra saker som man behöver göra innan man lämnar hemmet för att gå i skolan. Pojken är Benjamin som liten och han har fått en flicka som liknar honom nu så även tjejerna får sin version. Se även referenser. Allt är copyrightskyddat. bilder, texter, idéer.teknik av mig Pia Lebsund. Välkommen att meila info@piaalife.se Blog referens Module1,2,3 Kontakt  

©  1987-2018 All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund

Kontakt

 

Bakgrund till Module 1,2,3

Se vad innehållet till Module 1,2,3 är under fliken. Min första modul sensory stimulation handlar om i böcker som kommer på engelska och Water. Även Social berättelse om Det här är Pedro på svenska är om en pojke som bor på en ö utanför Mexico visar på en komplettering till vad jag arbetat med. Snart ute.Jag har skrivit Grundteknik för barn och ungdomar med autism 1995 efter jag gjort förstudie om fritidsaktiviteter för barn och ungdomar inom skolbarnomsorgen 1995. Jag undersökte de familjer som var inskrivna i habiliteringen och som var intresserade att svara på enkät.Se mer på fliken Blogg

Dessutom initierade jag omfattande utbildningsinsatser om autism i olika kommuner som ledde till utökade verksamheter på alla områden. Jag hade också med olika föreläsare i Huddinge kommun.

Jag startade upp pilotprojekt Lindeparken år 2000 en estetisk verksamhet med inriktning autism efter tre års lobbande på skolan och skolförvaltningen. Benjamin blev första eleven och snart blev det en liten klass. Detta gjorde jag också i Uppsala i Ottelinskolan några år senare.
Under 1990-talet initierade jag integrerad konstverksamhet på Bergbygård ( Se mer under fliken Benjamins konst), genom att jag utvecklade konstläger till att omfatta några barn med funktionshinder. Kunskapen togs hem till Sätragårdskkolan av assistenter som arbetade med barnen på sommarveckan. Jag tog in handikappjudo i Sätragårdsskolan och Benjamin blev först med att ta Diplom i Judo av Solwei Malmkvist. Nu är det Ernö som agit vid Huddinge södra Jk .Han är också bagare och konstnär på Örnebergsbagaren. Benjamin har ställt ut sin konst där 2010. Samma sak där. Det blev båda klasserna som hade judo och sedan lobbade jag in sporten på handikappidrottsförbundet.Benjamin och jag har haft över 25 konstutställningar. Han var med i ungdomarnas vårutställning på Liljevalch år 2000 och gjort vissa valaffisher för de gröna m m..

Jag skrev brev till kronprinsessan Viktoria och bad henne finansiera fritidsaktiviteter för barn med kommunikationshandikapp då jag inte kunde finansiera detta. Kommunerna förstod inte att det var deras ksyldighet att erbjuda detta till barnen. Benjamin och jag gjorde reklam för Viktoriafonden vid Liljeholmsbadet i slutet på 90-talet. Sedan dess har flera barn med olika handikapp finaniserat fritidsaktiviteter genom Viktoriafonden.

Jag har också utvecklat ett dataprogram inom ADL som tog mig fem år att göra. Allt från design, rita, programmera och pedagogisk genomförande samt jämförande reultat av friska förskolebarn och barn med autism. Det var detta program som gjorde att jag blev antagen till individuellt forskningsprogram på lärarhögskolan 1997. Jag avslutade detta 2001 då jag inte blev finansierad för min forskning.

1997 fram till december 2006 jobbar jag med b l a handikappolöitik på riks,landstings och kommunal nivå för miljöparitet men även hälso och sjukvårdsfrågor, alternativa behandlingsformer, sociala frågor och patientfrågor.

Everything on this homepage in text,pictures,vidoes,bloggs,webinars and ideas are copyrighted by Pia LEbsund and are not allowded to copy. 2015

© All rights reserved. all arts. pics, text, Benjamin Lebsund and Pia Lebsund