23. maj, 2016

Ny bok. Lejonkungen-version för personer med autism av Pia och Benjamin Lebsund

Mer förklaring till hur boken kom till. Boken vänder sig till alla som har inlärningssvårigheter med i första hand autism.Jag tänker att föräldrar läser boken tillsammans med sina barn kanske på en I-pad, android.I-tunes,Google-play eller dator för att få igång en kommunikation. E-boken ska finnas på alla digitala plattformar.Mer information på min hemsida www.piaalife.se.Här läser jag sagan som Benjamin och jag gjort på androidplatta. Lejonkungen-version för personer med autism finns ute nu i flera plattformar. Kampanj före 28 maj på Google-play ,Adlibris, Kindle/Amazon mfl. Slättgårtdsskolan ska köpa till sina elever och har den på I-pad. En skola som jag initierat olika projekt med b la en operasatsning för barn med inlärningssvårigheter och operasångare under kulturåret 1998.