29. aug, 2019

Learning more skills in autism,9.99 euro ends soon also CTAA licensed

Sale ends today, 11:59 p.m. PDT!| Don’t miss the best sale of the season: courses from €9.99.
https://www.udemy.com/course/learning-more-skills-in-autism/
€9.99. bara en dag kvar specialpris.(profesionella)Dvs utbildade inom autism och minst 3-4 års erfarenheter.
 
https://www.udemy.com/course/learning-more-skills-in-autismfor-dads/ €9.99. bara en dag kvar specialpris.(för pappor till barn med autism)
 
https://www.udemy.com/course/learning-more-skills-in-autism-for-dummies €9.99. Euro bara en dag kvar specialpris.(för nybörjare inom autism)
 
 
https://www.udemy.com/course/trauma-r/ €9.99. Bara en dag kvar specialpris.(för föräldrar, framföra llt ensamstående mammor som har barn med autism)