1. mar, 2020

Vill du träffa mig där du bor?

Jag finns också på skolbibliotek runt om i landet och även på Åland.Vill du att jag kommer dit  eller till andra större samlingslokaler så fråga efter det för jag har skrivit till dom.Jag finns spridd från norr till söder i Sverige på flera bibliotek.Kontakta dem där du bor så får jag se om jag kan komma dit.Jag har skrivit till dom.Jag funderar på författarträff och konsututställning,då min son skapar i kermik och bild efter våra sagoböcker.Välkomna mina nya facebook vänner här ochhttps://www.facebook.com/pia.lebsund i Böcker. www.piaalifehttps://www.facebook.com/BooksPiaLEbsund/?epa=SEARCH_BOX,https://www.instagram.com/pialebsund/?hl=svwww.piaalife.se