16. dec, 2020

lEARNING MORE SKILLS IN AUTISM

Jag har mer än 30 års erfarenheter av autism.Forskat inom kommunikation och autism sedan 1997. Skrivit över 40 böcker och 10 sagoböcker med Benjamin.Vi har haft 25 konstutställningar. Kurserna är CTAA - Complementary Therapists Accredited Association certifierade.