21. feb, 2021

Barnbokrea på sportlov 23 feb t o m 5:e mars

Benjamin skypar med mig och berättar sina verioner av sagor. Jag har läst sagor för honom sedan han varit liten. Han har inte lärt sig läsa eller skriva i skolan och har autism.Men, vi har haft 25 konsutställningar tillsammans. Nu finns nio av våra böcker ute som både e-böcker och tryckta böcker. Barnboksrean är på e-böckerna som startar den 23:e februari och vänder sig till dig i första hand som har autism.Men passar även andra.Jag hoppas att få de svenska böckerna ckså på Amazon.se.De har två av mina andra böcker då de är relativt nyöppnade.Annars kan du ta in de tryckta böckerna via Amazon.UK eller prata med Alibris att ta in tryckta böcker.