15. jun, 2021

Släpper e-bok snart Amazon.com.Vill du ha en tryckt bok sponsra mig!

PiaochBenjisböckerSå jag har släppt Axiel media nu då jag inte fått den service jag behövt och det kostat mycket pengar. Därför kommer jag snart släppa Varför händer det mig som e-bok via Amazon.com snart. Jag behöver sponsring om jag ska trycka den svenska versionen. Min bok Why me? A stolen childhood finns som referenslitteratur på Forum för Levande historia men jag har kämpat länge med att skriva den och översätta, trycka den utan någon ekonomisk ersättning. Det kan jag inte göra på grund av de hårda prövningar livet gett mig i Sverige. Tacksam för support och sponsring. Jag anser nu att boken är av intresseför allmänheten och då bör jag ersättas för mina insatser.
Referens
Recension
Varför händer det mig? En stulen barndom av Pia Lebsund 2019.
Berättelsen är en stark skildring av den judiska traditionen och livet genom
sekler men framför allt i närheten av vår tid. Författaren ger läsaren nya
perspektiv på de föreställningar man kan tänkas ha om livet som jude eller
judinna i den västerländska kulturen. Vår författare har upplevt hedersförtryck
från olika håll och religiösa svek från Synagogans ledning. Läsaren får en
personlig och stundtals intensiv resa utifrån ett perspektiv på livet och på
Sverige ur en ny synvinkel som vi sällan finner i svensk litteratur.
Vi får ta del av hur en trasig mor, efter överlevnad från nazismens faror,
uppfostrar sitt lilla barn och vad det kommer betyda för den lilla flickans start i
livet. Att livet är svårt efter att delvis behövt vara mamma åt sin mor är inte
nog. Som ung kvinna drabbas hon av stora svek från en av släkterna i den
ortodoxa judiska församlingen. Hon föder en mycket söt son efter en svår
förlossning.
Boken känns viktig, inte minst i dessa dagar då människor alltmer sluter sig
inom sitt skal och i högre grad ser världen utifrån sitt eget perspektiv och
världsbild. Från den stora förintelsen av judar och andra som inte stödde
nazismen, ser vi ofta hjältar och hjältinnor men inte här. Denna skildring visar
de bitvis trasiga och svåra arvet som många judiska svenskarna bär med sig.
Att möta detta kan te skrämmande trots att människor är mer lika än vad som
syns på ytan oavsett kulturella traditioner med olika bördor.
Berättelsen är en viktig pusselbit i att förstå vårt samhälle igår, idag och inte
minst en viktig del i att förstå morgondagen.
Tack för denna viktiga berättelse!
Ylva Wahlström Ödmann
Teolog och Folkbildare