26. jun, 2021

Recension av Sam Carlquist,Varför händer det mig? en stulen barndom

Tack för att jag fick läsa.
"Vad präglar en människas liv?
Barn- och uppväxtåren – givetvis; men också senare upplevelser.
Kan man ärva rädsla och en känsla av utsatthet?
Ja det har många barn till Förintelseöverlevare vittnat om.
En del föräldrar teg med sina erfarenheter för att inte skada barnen;
andra berättade kanske för tidigt och kanske för ingående.
Vem kan klandra någon av dem?
Men det som har skadat kan också till vissa delar gå i arv;
skapa en känsla av utsatthet.
Författaren av denna bok skildrar dessa sina erfarenheter i många lager;
barndomsminnen som går igen och framstår som tydligare genom senare upplevelser i livet.
Detta är en fascinerande roman; plågsam läsning men också med genombrott av den klarsyn som endast humorn kan ge."Av Sam Carlquist: Varför händer det mig? en stulen barndomPiaochBenjisböcker