27. jun, 2021

Recension av Väsen? Rewiew of Nature Spirits?

Vill du hjälpa mig med en svensk recension på Väsen? Känner du till detta och vill veta mer. Här är en jämförelse av Doréen Virtues kurser och de svenska samt mycket mer och mina illustrationer.Du bör vara kunnig inom området och gärna bra på att skriva.Maila info@piaalife.se

Do you want to help me with a review on Nature Spirits where i compare Doréen Virtues courses to Swedish realsm and illsutrateing this book and more+Please write to info@piaalife.se. You have to be educated in this field.Courses from Doreén Virtue is appreciated to ahve to understand the big research I made.Blog