26. sep, 2021

Bokmässan ,Vad visste vi och min bok Varför händer det mig?

Beskrivning
De dramatiska åren under andra världskriget står under ständig lupp. Hur neutralt var Sverige? Och vad visste vi om Förintelsen? I Landet utanför – Sverige och kriget 1940-1942 skildrar Henrik Berggren de politiska eftergifterna men också både kända och mindre kända svenskars livsöden under krigsåren. Samtidigt valde svenska kvinnor att gifta sig med SS-män för att föda barn och föra den ariska rasen vidare, vilket Christoph Andersson skildrar i Svenska SS-fruar. Klas Åmark går i Främlingar på tåg till botten med vad Sverige egentligen visste om Förintelsen under den här perioden. Programledare: Jan Scherman, diversearbetare.
Spårpartner: Storytel.
 
 
 • Pia Lebsund
  Köp böckerna hos Adlibris
  Svenska SS-fruar : med uppdrag att föda ariska barn… 
  Visa mer
   
  •  
 •  
  Aktiv
  Pia Lebsund
  Ni som undervisar i historia bör uppdaterar era kunskaper genom att läsa dessa böcker. Jag vill också rekommendera min bok som är referenslitteratur på Forum för levande forum också. Jag är egenutgivare och har inget stort förlag som sponsrar mig. Snar… 
  Visa mer
   
  AMAZON.SE
  Amazon.se : perl lebovits
  Amazon.se : perl lebovits
  •  
 •  
 • Recension
  Varför händer det mig? En stulen barndom av Pia Lebsund 2019.
  Berättelsen är en stark skildring av den judiska traditionen och livet genom
  sekler men framför allt i närheten av vår tid. Författaren ger läsaren nya
  perspektiv på de föreställningar man kan tänkas ha om livet som jude eller
  judinna i den västerländska kulturen. Vår författare har upplevt hedersförtryck
  från olika håll och religiösa svek från Synagogans ledning. Läsaren får en
  personlig och stundtals intensiv resa utifrån ett perspektiv på livet och på
  Sverige ur en ny synvinkel som vi sällan finner i svensk litteratur.
  Vi får ta del av hur en trasig mor, efter överlevnad från nazismens faror,
  uppfostrar sitt lilla barn och vad det kommer betyda för den lilla flickans start i
  livet. Att livet är svårt efter att delvis behövt vara mamma åt sin mor är inte
  nog. Som ung kvinna drabbas hon av stora svek från en av släkterna i den
  ortodoxa judiska församlingen. Hon föder en mycket söt son efter en svår
  förlossning.
  Boken känns viktig, inte minst i dessa dagar då människor alltmer sluter sig
  inom sitt skal och i högre grad ser världen utifrån sitt eget perspektiv och
  världsbild. Från den stora förintelsen av judar och andra som inte stödde
  nazismen, ser vi ofta hjältar och hjältinnor men inte här. Denna skildring visar
  de bitvis trasiga och svåra arvet som många judiska svenskarna bär med sig.
  Att möta detta kan te skrämmande trots att människor är mer lika än vad som
  syns på ytan oavsett kulturella traditioner med olika bördor.
  Berättelsen är en viktig pusselbit i att förstå vårt samhälle igår, idag och inte
  minst en viktig del i att förstå morgondagen.
  Tack för denna viktiga berättelse!
  Ylva Wahlström Ödmann
  Teolog och Folkbildare
   
  •  
 • Pia Lebsund
  Så - nu har jag skrivit några rader - som du kanske kan använda. Tack för att jag fick läsa. "Vad präglar en människas liv? Barn- och uppväxtåren – givetvis; men också senare upplevelser. Kan man ärva rädsla och en känsla av utsatthet? Ja det har många barn till Förintelseöverlevare vittnat om. En del föräldrar teg med sina erfarenheter för att inte skada barnen; andra berättade kanske för tidigt och kanske för ingående. Vem kan klandra någon av dem? Men det som har skadat kan också till vissa delar gå i arv; skapa en känsla av utsatthet. Författaren av denna bok skildrar dessa sina erfarenheter i många lager; barndomsminnen som går igen och framstår som tydligare genom senare upplevelser i livet. Detta är en fascinerande roman; plågsam läsning men också med genombrott av den klarsyn som endast humorn kan ge."
  Sam Carlquist