Blogg

20. feb, 2020

Jag håller på att granska alla ord,gammalsvenska, dialekter,andra ord så att stavningen blir så bra som möjligt.Men källorna kommer från gamla dialekter, andra ord från engelska , isländska, norska i vissa fall.hebreiska. Då det är en internationell jämförele och med källor så blir min bok på detta sätt. Jag vänder mig till en internationell publik och kommer att översätta boken till Engelska. Källorna på gammelsvenska går ej att översätta utan de får bli på gamla dialekter.

Tyvärr har jag inte mycket använding för Väsenologi då den är kategoriserad för barn i skolan och efter svensk folktro. Jag har behövt göra denna djupdykning som pågått under en lång tid.Men jag har också kollat efter vissa likheter och det finns det,men inte tillräckligt för att ha det mer än en källa som jag läst men inte hänvisar till i mitt material.

Vissa saker är jag t om tveksam i i Väsenologi som inte tagit upp det jag berättar om mera regionala skillnader.Även illustrationerna är bristfälliga och andra inslag.Jag tycker inte att det är en fullständig redogörelse ens av svenska väsen.Definitivt inte Väsenologi.

Dessutom tycker jag inte att man bör uppmuntra ungdomar till att ta efter roller från destruktiva väsen som gengångare och andra väsen från kyrkogårdar,döda barn i olika rollspel och lösande av mysterier i skolor. Det väcker ondska och vi har redan kriminalitet så det räcker i landet.Doréen Virtue var väldigt noga med att försöka belysa det ljusa och positiva och nu har hon helt tagit avstånd och blivit kristen. Hennes böcker är svåra att få tag på.Jag försöker fortsätta med det ljusa och hjälpa personer vidare med olika terapier och healing.Det kan komma upp glimtar av väsen så jag försöker ge en förklaring i min bok så att det underlättar processen.Allt gott <3

14. feb, 2020

Here is one pic and text from my booklet "Love and disconnections" printed 2005.Copyrighted by Pia Lebsund. All rights reserved. To a very special one out there.I am saying and reading it from my own booklet"Sometime it is good to live out your passion freely, without commitment. If you do it without love you will lose the very source of the passion and sex will become a drug. If you are afraid to open up to connect, then your fear is closes your heart to love. Try to find your balance in the art of love and find intimacy as a gift of love. Men are different from women. We have to learn to accept, confirm and love one another for who we are <3 <3

 

14. feb, 2020

Happy Valentine.https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=%20Pia%20LebsundSkulle förnya fästingvaccinet trodde jag då man ska göra det var 3:e år efter man fyllt 60 år.Men det behövde jag inte göra .Räcker om 2 år sa hon på Svea vaccin. Så kom Anders, och gav mig en klapp på axeln.Min gamla granne . Vi har känt varandra i många år. Så in till affären och köpte rosor, färska dadlar, rökt la,x choklad med chili och andra godsaker till mig. Ska jobba litet nu och solen skiner. Ha det bra <3 <3 <3 Alla mammor med barn stora som små med autism kan göra likadant.Ni behöver inte vänta på att någon annan ska göra er glada.Kram på er och glöm inte att jag har Valentine erbjudande på mina pedagogiska kurser om autism på Udemy tom idag för ca 130 kr istället för 1300 kr.90 %. Learning more skills for Dads.Have a better life.Kanske kan vara en investering för att få papporna mer engagerade i sina barn?Där berättar Benjamins pappa om sina tillkortakommanden som han hade kunnat klara sig utan om han visste mer.
Valentine sale 12.99 Euro to February 14 Svårare än såhär behöver det inte vara.Rosor och choklad till dig själv kära mamma.Så lite musik.Jag ska hitta något och klistra in det till dig.Behöver du mer så kan jag ge kristallterapi, kristallhealing, kristall reiki,readings.Pastlife,sorgarbete m m t o m lägga kristaller och chakrabalansera kan jag.

13. feb, 2020

Want to know more about Väsen (natural realms) I compare from both courses I have had with Doréen Virtue from Hayhouse's Faiylogist, realm reader with Swedish essence. It is not the same as just writing about Nordic beings as others have done. I compare with different interpretations, differences, similarities and different stories, folktales in Sweden. In addition, I check against the original text Hebrew and the Bible as well as interpretations from Rashi to compare how, according to stories from b la Dalarna, interpreted the creation story. I try to understand how myths arose and distinguish reality and fantasy. I have gathered information and talked to several fantasy writers and sources, and been with Bible studies in Hebrew for several years with JLI and the rabbi, and grew up with various Bible interpretations. This book is unique in its kind. All illustrations I have done. I have deliberately chosen the beings that are not comparable to Doréen's explanations such as mylingar( dead children), gengångare (dead people) and other very dark beings. There are others who specialize in this. I am translating the book into English. I am certified by Hayhouse in several courses, as well as KEW academy, also CTAA.JLI and other kabbala courses.

Vill du veta mer om Väsen? Jag jämför från b la de kurser jag haft med Doréen Virtue från Hayhouse faiylogist, realmreader med svenska väsen. Det är inte samma sak som att bara skriva om nordiska väsen som andra har gjort. Jag jämför med olika tolkningar,skillnader,likheter samt olika sagor, folktroberättelser i Sverige.Dessuotm kollar jag mot orignaltexten hebreiska och bibeln samt tolkningar från Rashi för att jämföra med hur man enligt sagor från b la Dalarna tolkat skapelseberättelsen. Jag försöker förstå hur myter uppstått och skilja på verklighet och, fantasi. Jag har inhämtat information och pratat med flera fantasy författare och källor samt varit med bibelstudier på hebreiska i flera år med bla JLI och rabbin och är uppväxt med olika bibeltolkningar. Denna bok är unik i sitt slag.Alla illustrationer har jag gjort. Jag har medvetet valt bort de väsen som inte finns att jämföra med Doréens förklaringar som tex mylingar, gengångar och andra väldigt mörka väsen.Det finns andra som specialiserar sig på detta.Jag håller på att översätta boken till engelska.Jag är certifierad av Hayhouse i flera kurser ,samt KEW academy, även CTAA.JLI och andra kabbalakurser

12. feb, 2020

"The strongest love is for your child. As a mother, nothing is stronger. The instinct to protect your child is natural. You do everything you can, even if you have to give away everything, to help him.Love is unconditional.To love you have to abandon your ego.Copyrighted by Pia Lebsund. All rights reserved from Love and Disconnections-A true story about my shamanic healing and making pictures and writing, 2005.🌹🌹🌹🌹🌹😍😍😍😍😍😍Happy Valentine.I put a message for you as a reading from my Love and Disconnections, printed 2005.Copyrighted by Pia Lebsund all rights reserved.This fit special for moms having autistic children or children with disabilities. Remember mom to take care for you this Valentine day.Maybe you will not have any roses, wine or chocolate but please now that you are very much loved even if there is no words to express this for you.Lots of love from Piaalife Academy and please look at my discounted courses in Learning more skills in autism.Have a better life in segments professionals, dads, dummies on Udemy .