Blogg

7. aug, 2019
Snart kommer Väsen ut som e-bok år 2019 på svenska.Jag har reviderat den från 2017 och gått in i den ursprungliga källan på hebreiska och kollat bla skapelseberättelsen i första Mosesboken och i Rashi tolkningar och även tittat i andra källor för att jämföra med svenska sagor, legender och hur de har tolkats i samband med b la väsen.Genom att man översatt från hebreiskan till grekiskan sedan latin ,engelska innan det blev svenska så har flera saker missats. De flesta var inte läskunniga i Sverige och kunde ifrågasätta det präster sa och sedan har annat spridits . Jag börjar se vissa samband. Jag har hittat gamla sagor från Dalarna som tolkats och skrivits ned.Riktigt spännande att se hur man tolkade skapelsen av kvinnan och mannen.Stora skillnader från den urspungliga källan.T o m lite löjeväckande.Jag har alltså djupdykt i svenska återberättelser,fantasykildringar och mina egna kursers som fairylogist,realmreader samt åtta andra licenser från de mest berömda inom ämnet från Hayhouse.Därefter har jag studerat tolkningarn mot urspungliga hebreiska texter i gamla testamentet.Jag har illustrerat alla bilder.En blandning av fakta med fantasy.kopieringskyddat .Piaalife.
 
31. jul, 2019
Past life regression.Tidigare liv regression. Jag är medlem i CTAA, Internationell förening med komplementära behandlingsmetoder och licenserad av KEW.

Frågor rörande din hälsa: Enligt min lärare KEW så bör du inte ha några allvarliga fysiska eller ps
ykiska sjukdomar när du gör en hypnos med tidigare liv. Om du är osäker så bör du kontakt din läkare. Allvarliga sjukdomar som hjärt sjukdom,njure,lever sjukdomar, cancer och svåra psykiska diagnoser som schizofreni, psykos och liknande är inte heller lämpligt att ha.

Vad händer under en sådan session är att jag tar ned dig i en avslappnad fas genom hypnos. Du kan när som helst avbyta detta genom att säga till. Jag har en kod där du säger om du vill avbryta. Annars är jag din medresenär under regressionen och det som händer kan du vara delaktig i eller som en observatör. Du bör vara fullständigt kapabel till att skilja på vad som sker här och nu och det som sker under hypnosen. Vid en första regression går man tillbaka till hur det var att vara i sin mammas mage under hennes graviditet och kan uppleva olika saker som påverkat dig under ditt liv. Jag tar dig tillbaka till olika faser och även innan din tillblivelse. Sedan hur din pappa var under den tiden. Därefter hur du var som barn i neutralt eller positiv miljö vid olika åldrar. Därefter väljer du att gå tillbaka till ett tidigare liv som du vill titta på ett specifikt problem. Jag hjälper dig dit och guidar dig igenom olika faser. Fram till du dör och kort därefter vaknar du upp. Vi pratar igenom det som hänt. Jag skriver ned allt i anteckningar så du kan fortsätta med andra regressioner vid andra tillfällen. Du kan titta på hur andra klienter reagerade på min hemsida www.piaalife.se. Det är amerikaner och en australienare som beskriver det under mina referenser då jag gjort regressionen på engelska. Jag tar emot klienter via Skype. Senare kan det bli aktuellt på en mottagning.

Hur gammal är du?
Har du några sjukdomar? Isåfall vilka?
Tar du mediciner och isåfall vilka?
Har du kontakt med läkare och eller psykiater, psykolog eller terapeut.
Har du en tyngre diagnos som gör det svårt för dig att skilja på det som är nu och är t ex en dröm eller hypnos? Isåfall prata med din läkare om detta är lämpligt för dig eller inte.
Varför vill du göra en tidigare livs regression? Är det ett specifikt problem som du vill få veta mer om?
Du måste vara sanningsenlig i dina svar så du får ett bra resultat. Jag ansvarar inte för dina reaktioner Det är dina. Däremot kan jag berätta hur du hanterar dom under förutsättning att du har normala reaktioner innan vi påbörjat regressioner samt att du inte lider av allvarliga psykiska eller fysiska sjukdomar. Jag är inte läkare eller psykiater så jag ansvarar inte för sådana reaktioner.Däremot kan jag samverka med sådana professioner vid behov.
Pia lebsund, kopieringsskyddat.alla rättigheter förbehållna.
31. jul, 2019

Yes Piaalife is a registered trademark from PRV.

  • Pia Lebsund Tack igår så fick jag beskedet och jag har tre klasser. Katarina WarmanIleana Inorog RoseAnneli Engstrand. Allt från böcker, tal, friskvård, alternativ behandling, healing, tarot, coaching terapier, konstnärliga verksamheter. M a o allt det jag gör.Great. så dagen till ära så kommer jag med ett rabatterat pris på readings 1 kort 200 kr, 2 kort 400 kr och 3 kort 600 kr. Tar du 3 kort lägger jag ett 4:e fritt. Jag är licenserad från de bästa inom området från Hay House.Se referenser på min hemsida och CV www.piaalife.se. Maila till info@piaalife.se
    PIAALIFE.SE
     


  • Pia Lebsund Jag erbjuder också past life regressioner där du bör fylla uppgifter om hälsotillstånd och annat innan jag gör en på dig.Det kan ta upp till 2 timmar. Du kan se referenser som jag gjort på amerikaner på min hemsida under CV. www.piaalife.se. Jag kan göra detta på svenska också som är ett av mina modersmål. Special pris just nu 1500 kr.Annars 2500 kr.Då ingår arbete innan och efterarbete också. Jag tar kontakt med dig via Skype.Jag är licenserad och är medlem i CTAA.Maila info@piaalife.se
3. jul, 2019

Det finns ingen video

20. jun, 2019

Yihaa !!! My paper book Why me? A stolen childhoood is out now 15 Usd.If you by this you can by e-book as a matchbook cheaper. Or By e-books for content deal right now on Amazon.com , 5 stars reviews already.:

https://www.amazon.com/s?k=why+me+astolen+childhood&ref=nb_sb_noss_2

Content deal Why me+ A stolen child hood e-book starts
at:

June 24, 2019 at 8:00 AM (PDT) 19h $0.99 91%

June 25, 2019 at 3:00 AM (PDT) 19h $1.99 81%

June 25, 2019 at 10:00 PM (PDT) 19h $2.99 71%

June 26, 2019 at 5:00 PM (PDT) 19h $3.99 61%

June 27, 2019 at 12:00 PM (PDT) 20h $4.99 51%
End 
June 28, 2019 at 8:00 AM (PDT) Original list price $9.99