Blogg

14. aug, 2019
 
13. aug, 2019

 New discounts on Why me? on Amazon UK.

August 15, 2019 at 8:00 AM (GMT) 19h £0.99 87%

August 16, 2019 at 3:00 AM (GMT) 19h £1.99 74%

August 16, 2019 at 10:00 PM (GMT) 19h £2.99 61%

August 17, 2019 at 5:00 PM (GMT) 19h £3.99 48%

August 18, 2019 at 12:00 PM (GMT) 20h £4.99 34%
End 
August 19, 2019 at 8:00 AM (GMT) Original list price £7

13. aug, 2019

Jobbar med att lägga upp Bamses vänner som vi haft som Pdf.

 
    •  
  • Pia Lebsund Bamses vänner är en tolkning av Benjamin som har disintegrativ störning dvs inom autism spekrumet. Då det är väldigt svårt att återberätta så har vi hittat ett sätt i sagornas värd.Benjamin har hittat på alla variatoner och Kapten Krok kommer också in med sitt sjörövarskepp som extra drama.Varför igelkottarna grillar korv precis innan de ska lyfta vet jag inte.Som sagt jag har berättat sagor ända sedan han var liten och nu kommer hans versioner.Figurerna är också tolkat av Benjamin och illustrerade. Man kan se oproportionerliga figurer då är dom extra viktiga.Jag har illustrerat bakgrunder för att ni ska förstå sammanhanget.Men figurerna är Benjamins

    .Han har inte lärt sig att läsa och skriva på grund av specialpedagogers oförmåga och även logopedernas tillkortakommanden.Sedan två år använder han Forbrain som gör att han bättre uppfattar vad han säger.Amerikansk forskning baserad på Tomatis metoden.Ja Sverige har för lite resurser i att anpassa förmågor på individuell nivå.

    Kanske är det så med Konsensus att bara ett visst synsätt gynnas.Det märkte jag på Lärarhögskolan 2001 och 2007 då jag försökte forska vidare från mitt mera vidsynta synsätt med internationella kopplingar.Men icke sa Nicke det gick inte.Därför går jag vidare med mina böcker och kurser.Det kommer också snart finnas en möjlighet att ha komplementär kopplig som jag jobbar vidare på. Som ni kanske vet så är det enbart traditionella synsätt som gäller nu då man ifrågasatt b la Widareklinikens varande med deras metoder. Tyvärr så svek den föreningen som skulle hjälpa där men det är deras kamp .Inte min.Jag tar en internationell väg som öppnar upp för mina möjligheter att erbjuda dig som kund eller klient ett nyanserat sätt att få coachning på flera nivåer.
7. aug, 2019
Snart kommer Väsen ut som e-bok år 2019 på svenska.Jag har reviderat den från 2017 och gått in i den ursprungliga källan på hebreiska och kollat bla skapelseberättelsen i första Mosesboken och i Rashi tolkningar och även tittat i andra källor för att jämföra med svenska sagor, legender och hur de har tolkats i samband med b la väsen.Genom att man översatt från hebreiskan till grekiskan sedan latin ,engelska innan det blev svenska så har flera saker missats. De flesta var inte läskunniga i Sverige och kunde ifrågasätta det präster sa och sedan har annat spridits . Jag börjar se vissa samband. Jag har hittat gamla sagor från Dalarna som tolkats och skrivits ned.Riktigt spännande att se hur man tolkade skapelsen av kvinnan och mannen.Stora skillnader från den urspungliga källan.T o m lite löjeväckande.Jag har alltså djupdykt i svenska återberättelser,fantasykildringar och mina egna kursers som fairylogist,realmreader samt åtta andra licenser från de mest berömda inom ämnet från Hayhouse.Därefter har jag studerat tolkningarn mot urspungliga hebreiska texter i gamla testamentet.Jag har illustrerat alla bilder.En blandning av fakta med fantasy.kopieringskyddat .Piaalife.
 
31. jul, 2019
Past life regression.Tidigare liv regression. Jag är medlem i CTAA, Internationell förening med komplementära behandlingsmetoder och licenserad av KEW.

Frågor rörande din hälsa: Enligt min lärare KEW så bör du inte ha några allvarliga fysiska eller ps
ykiska sjukdomar när du gör en hypnos med tidigare liv. Om du är osäker så bör du kontakt din läkare. Allvarliga sjukdomar som hjärt sjukdom,njure,lever sjukdomar, cancer och svåra psykiska diagnoser som schizofreni, psykos och liknande är inte heller lämpligt att ha.

Vad händer under en sådan session är att jag tar ned dig i en avslappnad fas genom hypnos. Du kan när som helst avbyta detta genom att säga till. Jag har en kod där du säger om du vill avbryta. Annars är jag din medresenär under regressionen och det som händer kan du vara delaktig i eller som en observatör. Du bör vara fullständigt kapabel till att skilja på vad som sker här och nu och det som sker under hypnosen. Vid en första regression går man tillbaka till hur det var att vara i sin mammas mage under hennes graviditet och kan uppleva olika saker som påverkat dig under ditt liv. Jag tar dig tillbaka till olika faser och även innan din tillblivelse. Sedan hur din pappa var under den tiden. Därefter hur du var som barn i neutralt eller positiv miljö vid olika åldrar. Därefter väljer du att gå tillbaka till ett tidigare liv som du vill titta på ett specifikt problem. Jag hjälper dig dit och guidar dig igenom olika faser. Fram till du dör och kort därefter vaknar du upp. Vi pratar igenom det som hänt. Jag skriver ned allt i anteckningar så du kan fortsätta med andra regressioner vid andra tillfällen. Du kan titta på hur andra klienter reagerade på min hemsida www.piaalife.se. Det är amerikaner och en australienare som beskriver det under mina referenser då jag gjort regressionen på engelska. Jag tar emot klienter via Skype. Senare kan det bli aktuellt på en mottagning.

Hur gammal är du?
Har du några sjukdomar? Isåfall vilka?
Tar du mediciner och isåfall vilka?
Har du kontakt med läkare och eller psykiater, psykolog eller terapeut.
Har du en tyngre diagnos som gör det svårt för dig att skilja på det som är nu och är t ex en dröm eller hypnos? Isåfall prata med din läkare om detta är lämpligt för dig eller inte.
Varför vill du göra en tidigare livs regression? Är det ett specifikt problem som du vill få veta mer om?
Du måste vara sanningsenlig i dina svar så du får ett bra resultat. Jag ansvarar inte för dina reaktioner Det är dina. Däremot kan jag berätta hur du hanterar dom under förutsättning att du har normala reaktioner innan vi påbörjat regressioner samt att du inte lider av allvarliga psykiska eller fysiska sjukdomar. Jag är inte läkare eller psykiater så jag ansvarar inte för sådana reaktioner.Däremot kan jag samverka med sådana professioner vid behov.
Pia lebsund, kopieringsskyddat.alla rättigheter förbehållna.